ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 33, Sayı 2 (2017) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Nekrotizan Fasiitte Erken Tanı ve Prognoz: 34 hastanın Retrospektif İncelenmesi
  Mehmet İhsan Okur, Alpagan Mustafa Yıldırım, Tahir Şen, Bilsev İnce
PDF
 Prematüre Retinopatisinde Tarama ve Tedavi Sonuçlarımız
  Halit Müstakim, Günhal Şatırtav, Refik Oltulu, Hürkan Kerimoğlu, Ahmet Özkağnıcı, Hüseyin Altunhan
PDF
 Mikozis fungoidesli Olgularda Tedavi Öncesi ve Sonrası Biyopsilerde İmmunhistokimyasal CD4, CD8, Matriks Metalloproteinaz-9 (MMP-9) Ekspresyonunun Değerlendirlmesi
  Yeliz Uçar Tavlı, Hacı Hasan Esen, İnci Mevlütoğlu
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Pediatrik Onkoloji Hastalarında Dental Yaklaşım
  Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yağmur Şener
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Torsiyone Meckel Divertikülüne Bağlı İleus
  Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Erdem Can Yardımcı, Burhan Mayir, Umut Rıza Gündüz
PDF
 Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz
  Ahu Yorulmaz, Rıdvan Güneş, Ferda Artüz, Serra Kayaçetin
PDF