ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 33, Sayı 1 (2017) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
  Hemodiyaliz amaçlı AV fistül anevrizmalarında etkili bir yaklaşım; anevrizmorafi
  Mehmet Özülkü, Fatih Aygün
PDF
 Meme kanserinde 5 yıllık tedavi sonuçlarımız ve prognostik faktörler
  Gül Kanyılmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç
PDF
 Hastanemiz anestezi polikliniğine başvuran hastaların memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi
  Bedia Mine Hanedan, Aybars Tavlan, Resul Yılmaz , Sema Tuncer Uzun
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Tip 2 diyabet tedavisinde gliminler
  Murat Baş, Cevdet Duran
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Beş aylık infantta suçiçeği sonrası gelişen ensefalit
  Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Hanifi Bayaroğulları
PDF
 Postmenopozal bir kadında dev ovarian leiomyosarkom
  Osman Balcı, Emine Türen
PDF