ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 26, Sayı 3 (2010)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEMOSTATİK SİSTEMİN ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL TROMBOZU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Erhan Ağca, Yunus Erdem
PDF
 LAPAROSKOPİ İLE TEDAVİ EDİLEN EKTOPİK GEBELİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Alaa S Mahmoud, Metin Çapar
PDF
 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ SERUM OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SEVİYELERİ
  Volkan Kocabaş, Hilal Kocabaş, Mustafa Kemal Başaralı, İlhan Sezer, Cahit Kaçar, Sadık Büyükbaş
PDF
 AÇIK AÇILI GLOKOMDA TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATI ÖNCESİ VE SONRASI GÖZÜN HEMODİNAMİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
  Yaşar Sakarya, Nevbahar Tamçelik, Canan Akman
PDF
 DENEYSEL SEPSİS MODELİNDE OKTREOTİD’İN DOZA BAĞIMLI ETKİLERİ
  Abdüsselam Seydano%uFFFD, Mehmet Gül, Sami Erdem, Doç.Dr.Başer Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Sadık Girişgin
PDF
 NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BASI YARA İNSİDANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
  Serhat Osman Tokgöz, Orhan Demir
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kikuchi lenfadeniti. Bir olgu sunumu ve Türkiye%u2019den bildirilmiş olguların değerlendirmesi.
  Halil Kıyıcı, Erdal Karagülle, Eda Ermişler
PDF
 BOYUNDA DEV SCHWANNOM- Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması
  özgül topal, Kübra Akman, Seyra Erbek
PDF
 BİR OLGU NEDENİYLE NEGATİF BASINÇLI AKCİĞER ÖDEMİ
  İnci KARA, Jale Bengi ÇELİK, Seza APİLİOĞULLARI, Derya Kandemir
PDF
 Cerrahi gama prob kılavuzluğunda ektopik yerleşimli hiperplazik paratiroid bezinin eksizyonu: olgu
  Gonca Kara Gedik, Buğra Kaya, Adnan Kaynak, Oktay Sarı
PDF
 MEDİASTİNAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN VE ARTMIŞ FDG TUTULUMU GÖSTEREN BİR TÜBERKÜLOZ LENFADENİT OLGUSU
  Turgut Teke, Mustafa Dinç, Emin Maden, Hatice Toy, Orhan Özbek, Sami Ceran, Mustafa Serdengeçti, Kürşat Uzun
PDF