ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 31, Sayı 3 (2015) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Hipertansiyon ve Diyabetes Mellitus'ta Bazal Gangliyon ve Talamus Diffüzyon MR Bulguları
  Törel Oğur, Zeynep İlerisoy Yakut, Mehmet Akif Teber, Esra Soyer Güldoğan, leyla ince, Aynur Turan, Aydın Kurt
PDF
 Ortalama Trombosit Hacminin Diyabet Komplikasyonlarını Öngörmede Rolü
  Atilla Bıyık, Cevdet Duran, Şamil Ecirli, Orkide Kutlu
PDF
 1996-2003 Yılları Arasında Serviste Yatırılarak Tetkik Edilen 539 Anemili Hastanın Değerlendirilmesi
  Ayşe Gülhan Kanat Ünler, Şamil Ecirli
PDF
 Acil Kritik Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi
  Evre Yılmaz, Selda Arslan
PDF
 Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastaların Tanısal Dağılımı
  İbrahim Koç, Yusuf Doğan, Serdar Doğan, Selçuk Köker, Ayşen Dökme, Abdulaziz Kaya
PDF
 Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız
  Mitat Arıcıgil, Ali Rıza Ulutaş, Abitter Yucel, Hamdi Arbağ
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom
  Ömer Erdur, Mehemet Şentürk, Nurdoğan Ata, Ersen Koc, Gültekin Övet, Necat Alataş
PDF
 Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom
  Bartu Badak, Özgür Türk
PDF
 Üst Özefagial Polipin Endoskopik Rezeksiyonu, Özefagial Leiomyomun Sıra Dışı Yerleşimi
  Adnan Şahin, Ozgur Turk
PDF
 Tesadüfen Tespit Edilen Çift Vena Kava İnferior Anomalisi
  Mustafa Cüneyt Çiçek, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Ömer Faruk Çiçek
PDF
 Saçlı Deri İnvazyonu Yapan Bir Glioblastoma Multiforme
  Sevil Alan, Ethem Göksu, Cumhur İbrahim Başsorgun, Tanju Uçar
PDF
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Multiple Myeloma ve Kolon Adenokanser Tanılarını Eş Zamanlı Alan 81 Yaşında Erkek Hasta
  Zafer Gökgöz, Mehmet Turgut, Çağlar Yıldırım, Nurcan Salman Duman
PDF