ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 31, Sayı 1 (2015) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri
  Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntaş, Fatma Bilgen
PDF
 Tek ve Çok Kullanımlık Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi
  Rükuye Burucu, Saniye Gencer, Nesibe Günay Molu, Deniz Sağlam Özdemir
PDF
 Kontraseptif Yöntemlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Gökçe Demir, Deniz Koçoğlu
PDF
 Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
  Haluk Gümüş
PDF
 Sigarayı Bırakan ve Bırakmayı deneyip Halen İçen Kişilerin Kullandıkları Metotlar
  Lütfi Saltuk Demir, Said Bodur
PDF
 Sjögren sendromunda İMA düzeylerinin inflamasyon ve aterosklerozla ilişkisi
  Ferhat Gökmen, Hakan Türkön, Ayla Akbal, Hatice Reşorlu, Yılmaz Savaş, Mustafa Reşorlu, Beşir Şahin İnceer, Muammer Müslim Köse
PDF
 Diyabetli Hastalarda Bel Çevresi, Boyun Çevresi ve Ayak Bileği Çevresinin Kesim Nokta Değerleri
  Elif Turan, Bulent Savut, Mustafa Kulaksızoğlu, Mehmet Uyar, Feridun Karakurt, Ahmet Kaya
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler
  Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz
PDF
 Yanıklı Hastada Hemşirelik Yönetimi
  Nilgün Aksoy
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Yenidoğanda Çift Tarafli Perineal Ektopik Testis: Olgu Sunumu
  Metin Gündüz, İlhan Çiftçi
PDF
 ERCP Uygulanacak Pediatrik Hastada Anestezi
  Mehmet Sargın, Tuba Berra Sarıtaş, Hale Borazan, Şeref Otelcioğlu
PDF
 Geç Tanı Alan Konjenital Diafragma Hernisi
  Melih Yıldız, Mehmet Şah İpek, Fesih Aktar, Banu Mutlu Özyurt, Reha Sermed Aygören
PDF
 Faktör 7 Eksikliği Saptanan ve Daha önce Vajinal Doğum Öyküsü olan Miadında bir Gebenin Yönetimi
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Adeviye Elçi
PDF
 Prepubertal Olguda Bilateral Testiküler Adrenal Rest Tümörü: US ve MRG Bulguları
  Hasan Erdoğan, Suat Keskin, Mustafa Koplay, İlhan Çiftçi, Tamer Sekmenli, Ilgar Allahverdiyev, Cengiz Erol
PDF