ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 30, Sayı 4 (2014) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Canlı Vericilerde Renal Arterlerin Di%u0307gi%u0307tal Subtraksi%u0307yon Anji%u0307yografi%u0307 ile Değerlendirilmesi
  Kamil Çıra, Kağan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtaş, Cemil Göya, Cihad Hamidi
PDF
 Koroner Kollateral Gelişimi ile Endotel Fonksiyonları Arasındaki İlişki
  Şahin Kaplan, şükrü Çelik
PDF
 Bir Üniversite Hastanesindeki Psikiyatrik Aciller
  Mine Şahingöz, Keziban Turgut, Emre Yılmaz, Erdem Önder Sönmez, Yılmaz Satan, Fadime Aksoy, Adnan Dağıstan, Nazmiye Kaya
PDF
 Polikistik Over Sendromunda D Vitamini Seviyesinin Hormonal ve Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi
  Suna Kabil Kucur, İlay Gozukara, Havva Yilmaz, Aysenur Aksoy, Eda Ulku Uludag, Hulya Uzkeser, Yasemin Kaya, Esra Ademoglu, Ayse Carlioglu, Senay Arikan
PDF
 Göğüs Ağrısı olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi
  Osman Güvenç, Fatma Kaya, Derya Arslan, Derya Çimen, Bülent Oran
PDF
 Konya İlindeki Migren Hastalarinin Demografik ve Klinik Özellikleri
  Esra Eruyar, Emine Genç, Bülent Oğuz Genç
PDF
 Cep Telefonu Kullaniminin İnsan Sperm Motlitesine ve DNA Bütünlüğüne Etkisi
  Duygu Çoruh, Selçuk Duman, Aslıhan Şaylan, Murad Tahsin Aktan
PDF
 Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler 114 Hastalık Deneyim
  Zafer Gökgöz, Fusun Özdemirkıran, Melda Cömert, Güray Saydam
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Ana safra kanalında bir yabancı: Fasciola hepatica, ERCP ile çıkarılması
  Sezgin Yılmaz, Bahadır Celep, Mustafa Altındiş, Yüksel Arıkan
PDF
 Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu
  Ahmet Midhat Elmacı, Fatih Akın, Melike Emiroğlu
PDF
 Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlış Yöntem Seçimi
  Mehmet Ince, Erol Arslan
PDF
 Hiçkirik Semptomlu Vertebrobaziler Dolikoektazi Olgusu
  Abdullah Seyithanoğlu, Ali Ulvi Uca, Necdet Poyraz
PDF
 Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz
  Şule Şahin Onat, Zuhal Özişler
PDF
 Altmış Beş Yaşında Diyabetik Kadın Hastada Siyah Kıllı Dil
  Göknur Kalkan, Yalçın Baş, Havva Yıldız Seçkin, Salim Karahan
PDF
 Posterior Mediastende Retrosternal Guatr
  Sami Ceran, Burhan Apilioğulları, Ebubekir Gündeş, Ahmet Dumanlı
PDF
 Erişkin Hastada Aksiller Lenfanjiyom
  Abdussemet Hazar, Mehmet Salih Aydın, Aydemir Koçarslan, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Mustafa Göz
PDF