ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 30, Sayı 2 (2014) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Candida Türlerinin Tanımlanmasında Corn Meal Agar, API ve Kromojenik Besiyerinin Değerlendirilmesi
  Bahadır Feyzioğlu, Metin Doğan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bülent Baysal
PDF
 Psöriyazis Hastalarında Psöriyatik Artrit Sıklığı ve Klinik Özellikleri
  Muammer Müslim Köse, . . ., Murat Karkucak, Erhan Çapkın, Bayram Serdar Budak, Arzu Çapkın, Savaş Yaylı, Ferhat Gökmen, Adem Karaca
PDF
 HİV Pozitif Bireylerden İzole Edilen Candida Albicans Suşlarının İn Vitro Hemolitik Aktivitesi
  Emel Uzunoğlu Karagöz, İştar Dolapçı, Esra Koyuncu, Alper Tekeli
PDF
 İdrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
  Mehmet Balasar, Metin Doğan, Abdülkadir Kandemir, Bahadır Feyzioğlu, Zamin Haşimov, Mahmut Baykan
PDF
 Konya Numune Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi
  Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Ağrış, Kemalettin Hoşgör, Ali Suat Özdiş
PDF
 Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelere Verilen Üriner Kateter Bakımı Konusundak
  Rukiye Burucu
PDF
 Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri
  Berrak Güven, Şerefden Açıkgöz, Ülkü Özmen Bayar, İlker Sarıtekin
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kas-İskelet Sistem Uygulamalarında Ultrason Elastografi
  zeynep İlerisoy Yakut, Aynur Turan, Mehmet Akif Teber
PDF
 Anti-VEGF Ajanlar ve Göz Hastalıklarındaki Kullanım Alanları
  Harun Çakmak, Müjdat Karabulut, Tolga Kocatürk
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 vakanın analizi
  Ali Acar, Refika Selimoğlu, Halime Göktepe, Furkan Yılmaz
PDF
 Güvercin Besleyicisi Hastalığı
  Ersin Şükrü Erden, Nebihe İsaoğulları, Mesut Demirköse, Ramazan Davran
PDF
 Boy kısalığının nadir bir nedeni olarak Diafizyal Aklazi
  Derya Arslan, Sevil Yuca
PDF
 Çocuklarda Yabancı Cisim Yutmayı Nadir Bir Yöntemle Çıkartma
  Fatma Kaya, İlhan Çiftci, Ayşe nazlı Seçkin
PDF
 Behçet Hastalığı ve Amiloidoz Birlikteliği
  İlknur Albayrak, Adem Küçük, Sinan Bağçacı, Sami Küçükşen, Recep Tunç
PDF
 Preoperatif Tanısı Alan Bir İzole Fallop Tüp Torsiyon Olgusu
  Hakan İbrahim Boyar
PDF
 Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu
  İlhan Ece, Süleyman Hilmi İpekçi, Pınar Karabağlı, Hüsnü Alptekin
PDF