ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 30, Sayı 1 (2014) Selçuk Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kronik Lenfositik Lösemide CD38, CD16, CD56 ve ZAP70 Hücre Yüzey Antijen Düzeylerinin Klinik Önemi
  Aynur Uğur Bilgin, Sevilay Tuncez, İsmail Reisli
PDF
 Kasık Fıtığı Onarımında Desarda Deneyimimiz
  Kemal Arslan, Bülent Erenoğlu, Hande Köksal, Ersin Turan, Arif Atay, Osman Doğru
PDF
 Yenidoğan Sarılığı Nedeni İle Hastaneye Yatırılan Olgularda Tedavi Kılavuzlarına Uyumun Araştırılması
  Özkan İlhan, Esra Özer, Sümer Sütçüoğlu, Senem Alkan
PDF
 Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran İzole Ventriküler Septal Defekt Tanılı Olguların Retrospekt
  Fatma Hilal Yılmaz, Derya Çimen , Osman Güvenç, Derya Arslan, İsa Yılmaz
PDF
 Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yasam Kaliteleri Ve Psikiyatrik Özellikleri
  Mahmut Abuhandan, Hasan Kandemir, Cemil Kaya, Bülent Güzel, Fatih Karababa, Bülent Koca, Muazzez Çevik
PDF
 Karın Ultrasonografi Taraması ile Tespit Edilebilen Hastalıkların Sıklıkları
  Mehmet Ali Eryılmaz, Süleyman Baktık, Serden Ay, Ömer Karahan, İsmet Tolu, Ahmet Okuş, Hakan Yılmaz, Selman Cevheroglu
PDF
 Selçuk Üniversitesinde Transkateter Yolla Kapatılan Patent Duktus Arteriyozus Hastaları
  Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Bülent Oran
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı
  Evrim Çakır
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Sağ Ovaryan Kist Ön Tanısıyla Opere Edilen Benign Uterin Müllerien Kist Olgusu
  Zeliha Esin Çelik, Mehmet Güzelgül
PDF
 Koroner By-Pass ile Yapılan Başarılı Bir Bül Eksizyonu
  Murat Öncel, Nihal Kayalar, Güven Sadi Sunam
PDF
 Çocuk Hastada Amlodipin ve Valsartan Hidroklorotiazid İntoksikasyonu
  Funda Gök, Alper Kılıçaslan, Mehmet Sargın, Alper Yosunkaya
PDF
 Prematür Apnesi Nedeniyle Kafein Tedavisi Uygulanan Yenidoğanda Gözlenen SVT
  Ali Annagür, Murat Konak, Fatih Şap, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs
PDF
 Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
  Ömer Erdur, İbrahim Erdim, Zahide Mine Yazıcı, Rasim Yılmazer, Fatma Tülin Kayhan
PDF
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 ‘’Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi’’ Olgu sunumu ile ilgili Yorum
  Mehmet İnce, Leyla İnce
PDF