ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 29, Sayı Ek sayı-1 (2013) Onkoloji
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 ONKOJENİK RETROVİRUSLAR
  Murat ŞEVİK
PDF
 Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign mi, Malign mi?
  Seda Özbek, Ali Sami Kıvrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdoğan, Mesut Sivri
PDF
 JİNEKOLOJİK KANSERLERDE FERTİLİTE KORUYUCU CERRAHİ
  Kazım Gezginç, Elif Utku Dalkılıç
PDF
 Kemik metastazlarında güncel tedavi seçenekleri
  Eda Yirmibeşoğlu Erkal, Görkem Aksu
PDF
 Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Asemptomatik Mezenterik Pannikülit
  Sinan Demircioğlu, Serhat Sayın, İrfan Fırat Özcan, Serdar Karaköse, Aynur Uğur Bilgin, Hakkı Polat
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 PROKSİMAL JEJENUMDA GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRE BAĞLI PERFORASYON
  TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, BAYRAM ÇOLAK, MURAT ÇAKIR, AHMET TEKİN
PDF
 Sağ üst lop tümörü görüntüsü veren Substernal Troid:vaka takdimi
  murat öncel, güven sadi sunam, yüksel dereli , bülent uysal
PDF
 DİZDE BERRAK HÜCRELİ SARKOM: OLGU SUNUMU
  Harun Kütahya, Ali Güleç, Burkay Kutluhan Kaçıra, Mehmet Ali Acar, Recep Gani Göncü, Mustafa Nazım Karalezli
PDF
 Lobuler Meme Kanserinin Her İki Overe Metastazı
  neşe asal, pınar nercis koşar, mahmut duymuş, ömer yılmaz, uğur koşar
PDF
 KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN BİSEPS METASTAZI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
  Çağdaş Yavaş, Ahmet Büyükyörük, Güler Yavaş, Murat Araz, Özlem Ata
PDF
 Serviks uterinin florid reaktif lenfoid hiperplazisi (lenfoma benzeri lezyon)
  Hasan Esen, Metin Çapar, Gülşah Şafak
PDF
 PROSTATIN MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU
  recep bedir, hasan güçer, hakkı uzun, ibrahim şehitoğlu
PDF
 İnce Barsak Mezosundan Köken Alan Dev İntraabdominal Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu
  İbrahim Aliosmanoğlu, Mesut Gül, Fırat Tekeş, Burak Veli Ülger, Ahmet Türkoglu, Mehmet Güli Çetinçakmak, Hüseyin Büyükbayram
PDF
 SEYREK GÖRÜLEN BİR DİSGERMİNOM OLGUSU: DEV BİR KARIN İÇİ KİTLE
  Müslim Yurtçu, Hüseyin Tokgöz, Hatice Toy
PDF
 KARDİYOMEGALİYİ TAKLİT EDEN ASEMPTOMATİK DEV TİMOLİPOMA: DİREKT GRAFİ, BT ve MRG BULGULARI
  abdussamet batur, Mehmet Emin Sakarya, Kemal Ödev
PDF