ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 26, Sayı 2 (2010)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 AROMATAZ İNHİBİTÖRÜ TEDAVİSİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA SERUM TOTAL SİYALİK ASİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Aysel Kıyıcı, Mehmet Artaç, Hümeyra Çiçekler, Önder Eren, İdris Mehmetoğlu, Cem Börüban
PDF
 TEK DOZ SPİNAL BLOK İLE DOĞUM ANALJEZİSİ DENEYİMLERİMİZ
  Seza Apilioğulları, Funda Gök, Alper Kılıçaslan, Aysu Aydoğan, Jale Bengi Çelik
PDF
 GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE MORTALİTE NEDENLERİ
  CENGİZHAN SEZGİ, Abdurrahman Abakay, A.Çetin Tanrıkulu, Hadice Selimoğlu Şen, Ali İhsan Çalkanat, Abdurrahman Şenyiğit
PDF
 KLİNİĞİMİZDE SEZARYEN ESNASINDA MYOMEKTOMİ YAPILAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Alaa S Mahmoud, Elmas Taşçı
PDF
 VENÖZ MİKROANASTOMOZA ERİTROPOİETİNİN ETKİLERİ
  ADEM ÖZKAN, Zekeriya TOSUN , Mustafa Cihat AVUNDUK, Nedim SAVACI
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 gebelikte tiroid hastalıkları
  aybike tazegül
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Atipik Klinik ve Radyolojik Bulgularla Seyreden Akciğer Tüberküloz Olgusu
  cantürk taşçı, ergun ucar, emin maden, ömer alan, Ertuğrul Çelik, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
PDF
 Brusellozda Akciğer Tutulumu: Olgu Sunumu
  Erdal Peker, Murat Doğan, Sinan Akbayram, Selçuk Bektaş, A. Faik Öner
PDF
 Diabetik üremide akut bilateral bazal ganglion lezyonlari : mrg bulgulari
  Ülkü Koçak, Demet Kıreşi, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya
PDF