ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 29, Sayı 4 (2013)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Sürrenal Kitlelerde Kitle Ağırlığı ile Malignite Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  süleyman kargın, Murat Çakır, Ebubekir Gündeş, Naile Kökbudak, Mehmet Aykut Yıldırım, Didem Taştekin
PDF
 Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri
  Emine Nuray Ulular, Salim Erkaya, Neslihan Yerebasmaz, Burak Karadağ
PDF
 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE TUBEROSKLEROZLU ÇOCUKLARDA EŞLİK EDEN OKÜLER BULGULAR
  Nilüfer İlhan, Esra Ayhan Tuzcu, Özgür İlhan, Mutlu Cihan Dağlıoğlu, Mesut Coşkun, Nesrin Atçı, Işıl Davarcı, Cahide Yılmaz
PDF
 DOĞUM EĞİTİMİNİN DOĞUM KAYGISI ve KORKUSU ÜZERİNE ETKİSİ
  Burak Subaşı, Halil Özcan, Serkan Pekçetin, Büşra Göker, Suphi Tunç, Beyhan Budak
PDF
 MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA SERUM HOMOSİSTEİN, ASİMETRİK DİMETİL ARGİNİN VE NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ
  Zehra Akpınar, Sevil Kurban
PDF
 AKUT PULMONER EMBOLİDE AYRINTILI EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRME
  Zeynettin Kaya, Abdullah Tuncez, Mehmet Tekinalp, Mustafa Karanfil, Mehmet Kayrak, Kurtuluş Özdemir
PDF
 Konya Bölgesinde Evlilik Çağındaki Kadınlarda Rubella IgG Pozitifliğinin Değerlendirilmesi
  Şerife YÜKSEKKAYA, Hatice Türk Dağı, Fatma Kalem
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 GEBELİKTE NONOBSTETRİK AKUT BATIN NEDENLERİ VE TEDAVİSİ
  Kazım GEZGİNÇ, Tuba KORKMAZ
PDF
 EPİSTAKSİSLİ HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM
  Köksal Yuca, Mehmet Eryılmaz Akif Eryılmaz , Kürşad Yasin VARSAK, Hamdi Arbağ
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 AMYAND FITIĞI; OLGU SUNUMU
  MEHMET SAYDAM, HÜSEYİN SİNAN, MUHARREM ÖZTAŞ, AHMET ZİYA BALTA, MEHMET YILDIZ
PDF
 Güreş Sonrası Gelişen Spontan Pnömomediastinum
  ali dur, Şerafettin Demirci, Hacı Yusuf Güneş, Oral Akın, Ferudun Koyuncu
PDF
 Pankreas yaralanmaları: Olgu serisi
  Rahmi Kaya, Adnan Özpek, İsmail Kabak, Süleyman Kalcan, Koray Koşmaz, Orhan Alimoğlu
PDF
 Bir Çocuk Olgu Nedeniyle Döngüsel Kusma Sendromu
  Sabri Hergüner, Erdinç Çiçek, Fatih Kayhan, Arzu Hergüner
PDF
 UZUN SÜRELİ ENTÜBASYONA BAĞLI TRAKEAL STENOZ: OLGU SUNUMU
  Bayram Altuntaş, Mahmut Subaşı, Zeynep Paçin Türktarhan, Erkan Kaba, Özkan Çinici
PDF