ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 26, Sayı 1 (2010)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kolonoskopi ile invajinasyonun pnömotik redüksiyonu
  Ercüment Taşpınar, Müslim Yurtçu, Adnan Abasıyanık
PDF
 ASETİLSALİSİLİK ASİTİN SERUM LİPİDLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sevil Kurban, İdris Mehmetoğlu, Said Sami Erdem
PDF
 AKUT ATAK, STABİL KOAH ve KOR PULMONALE HASTALARINDA ADMA, ARJİNİN ve NO DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Said Sami Erdem, Fikret Kanat, Ali Ünlü
PDF
 RATLARDA TRANSVERS REKTUS ABDOMİNİS KAS DERİ FLEP
  Mehtap Karameşe, Mustafa KESKİN, Zekeriya TOSUN, Nedim SAVACI
PDF
 KLİNİĞİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİSTEREKTOMİ OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  aybike tazegül, Ali Acar
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Domuz kaynaklı influenza A (H1N1) virus enfeksiyonu :Radyolojik bakış
  Seda Özbek
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 SERVİKAL BÖLGE OMURİLİK YERLEŞİMLİ PRİMER GLİOBLASTOMA MULTİFORME: OLGU SUNUMU
  Yalçın Kocaoğullar, Önder Güney, Mehmet Fatih Erdi, Lema Tavlı
PDF
 Beckwith-Wiedemann sendromu ve uzamış hipoglisemi: Vaka sunumu
  Erdal Peker, Ercan Kırımi, Oğuz Tuncer, Sinan Akbayram
PDF
 SAÇLARININ DÖKÜLDÜĞÜNE İNANAN BİR TRİKOTİLLOMANİ OLGUSU
  Bilge Burçak Annagür
PDF