ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 25, Sayı 3 (2009)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 TOPLUMUN 0-1 YAŞ ÇOCUK AŞILAMALARINDA ULUSAL TAKVİME UYUM DURUMU VE ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (1997-20
  Said Bodur
PDF
 BRUSELLOZİS’İN TANISINDA BRUCELLACAPT’İN DİĞER SEROLOJİK TESTLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI.
  Asuman GÜZELANT, Muhammet Güzel KURTOĞLU, Meral KAYA, Recep KEŞLİ, Yüksel TERZİ, Bülent BAYSAL
PDF
 SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ
  alparslan şahin, Ümit KAMIŞ, Refik OLTULU, Şaban GÖNÜL
PDF
 KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERİYAL SERTLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
  gülperi çelik, murat tumuklu, ali bascı, ercan ok
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER
  Murat BÜYÜKDOĞAN
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Renal arter stenozu nedeniyle endovasküler stent veya balon anjioplasti uygulanan hastaların radyolo
  Oğuzhan Güven Gümüştaş, İbrahim Akdağ, Yurtkuran Sadıkoğlu
PDF
 PARSİYEL KULAK AMPUTASYONUNDA KOPAN PARÇANIN TEMPOROPARİETAL FASYA ARACILIĞI İLE ADAPTASYONU
  Mustafa Keskin, Mustafa SÜTCÜ, Çiğdem KARADAĞ, Nedim SAVACI
PDF
 RADYOİYOT TARAMADA İZLENMEYEN, FAKAT PET/BT’DE SAPTANAN DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOM REKÜRRENSİ OLGUS
  Oktay Sarı, Buğra Kaya, Faruk Aksoy, Orhan Özbek
PDF
 Tekrarlayan gebelik kaybı bulunan yüksek riskli esansiyel trombositemili gebede tedavi
  Kadir Acar, Murat Bağlıcakoğlu
PDF