ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 28, Sayı 3 (2012)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Konjenital Kalp Hastalığı Bulunan Down Sendromlu Çocuklarda Gün İçerisindeki Vücut Isısı Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
  Hayrullah Alp, Sevim Karaarslan, Zehra Karataş, Tamer Baysal, Fatih Şap, Hakan Altın, İlknur Yavuz
PDF
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı Ve Amfoterisin B ve Flukonazole İn Vitro Duyarlılıkları
  Altay Atalay, Hafize Sav, Gonca Demir, Nedret Koç
PDF
 Sağlık Bilgisi Dersi Veren Öğretmenlerin Sağlık Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
  Said Bodur, yasemin durduran, Hasan Küçükkendirci
PDF
 Anjiotensin II Reseptör Blokerlerinin ve Diuretık Kombinasyonlarının Santral Hemodinamiklere Etkisi
  Gülperi Çelik, Ali Gündoğdu, Fatih Şahin
PDF
 Endometrial Örnekleme Sonuçlarımız: 400 Olgunun Analizi
  Bülent Çakmak, Ahmet Karataş, Gupse Turan
PDF
 Febril Konvülziyonla Hastaneye Yatırılan Çocukların Klinik Özellikleri
  Tamer Çelik, Remziye Eke, ÜMİT ÇELİK,
PDF
 Tonsillektomide üç yöntemin karşılaştırılması
  Duran Karataş
PDF
 Kırşehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansı ve Tanıda Serolojik ve Biyokimyasal Testlerin Yeri
  Tülin Demir
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kornea Endoteli ve Fakoemülsifikasyon
  Ekrem Kadıoğlu, Şaban Gönül
PDF
 Trakea Bronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Güncel Yaklaşım
  Mehmet Muharrem Erol, Halil Çiftçi , İsa Döngel
PDF
 Daptomisin
  Şua Sümer, . .
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Geriatrik Olgularda Kladikasyo: Nörojenik Ve Vasküler Kladikasyo Birlikteliği
  Ali Yavuz Karahan, Ali Sallı, Muhammed Şahin
PDF
 Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu: Yenidoğan Vaka Takdimi
  Zehra Karataş, Tamer Baysal, Fatih Şap, Hayrullah Alp, Hakan Altın, Sevim Karaaslan
PDF
 Farklı Klinik Bulgularla Başvuran Erişkin Still Hastalığı
  Yunus Ugan, Mehmet Şahin, Şevket Ercan Tunç, Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Bülent Kaya, Ali Kutlucan
PDF
 Nadir Görülen Bir Tüberküloz; Özefageal Tüberküloz Vakası
  Hatice Kutbay Özçelik, Sibel Yurt, Gülşah Günlüoğlu, Turan Aslan, Murat Sezer, Filiz Koşar
PDF
 Preterm Erken Membran Rüptüründe Maternal Mortalite Nedeni Olarak Pulmoner Tromboemboli
  Kazım Gezginç, Fatma Yazici, Refika Selimoğlu
PDF
 Baş Boyun Hemanjiomları olan 2 Olgu: MRG Bulguları ve Bir Olguda Tedaviye Dramatik Cevap
  Alaaddin Nayman, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya, Ganime Dilek Emlik, Kemal Ödev
PDF