ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 28, Sayı 2 (2012)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kocaeli Bölgesinde Yaşayan Gebe Kadınlarda Hepatit B ve Hepatit C Seropozitiflik Oranları
  Bülent ÇAKMAK, Ahmet KARATAŞ
PDF
 ÇOCUKLARDA ÜÇ YILLIK TRANSTELEFONİK ELEKTROKARDİYOGRAFİ DENEYİMİ
  Birsen Uçar, Zehra Karataş, Zübeyir Kılıç
PDF
 ATOPİK DERMATİTDE DERİ PRİCK TEST VE SPESİFİK IgE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Şükrü Balevi, Ayşegül Baykan, Ali Balevi, Şükrü Balevi
PDF
 KÜTAHYA İLİNDEKİ POSTMENOPOZAL KADINLARDA ÇEŞİTLİ RİSK FAKTÖRLERİ İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASIN
  Halil KUNT, Hayri DAYIOĞLU, Muahammet Kasım ÇAYCI
PDF
 CAMA YUMRUK ATMAYA BAĞLI ÜST EKSTREMİTE HASARLARI
  Celalettin SEVER, Yalcin Kulahci, Cihan Sahin
PDF
 KONYA KETEM’E BAŞVURAN 19600 KADINDA MEME ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  mehmet ali eryılmaz, said bodur, seher civcik, yasemin durduran
PDF
 Ultrasonografik servikal uzunluk ölçümünün asemptomatik kadınlarda preterm doğumu tahmin etmedeki ro
  Deniz Hızlı, Saynur Yılmaz, Serdar Yalvaç, Omer Kandemir
PDF
 PAROTİS KİTLELERİNİN TANISINDA VE TEDAVİNİN PLANLANMASINDA GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİNİN YERİ
  Halit Fahri Beşir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada
PDF
 ACİL SERVİSE ŞUUR DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN INFRASCANNER CİHAZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Başar Cander, Birsen Ertekin, Z.Defne Dündar, Tarık Acar, Izzettin Ertaş, Feridun Koyuncu, Mehmet Okumuş, Metin Bircan
PDF
  Servikal trakeal yaralanmalar 6 olgu nedeniyle deneyimlerimiz
  Murat Öncel , Güven Sadi Sunam, Yüksel Dereli
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 GÜNÜMÜZDE REKTUM KANSERİNDE RADYOTERAPİNİN YERİ
  Güler Yavaş, Çağdaş Yavaş
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 İSKEMİK İNMEYE BAĞLI GELİŞEN İZOLE MONOPAREZİ
  MUZAFFER MUTLUER, OSMAN SÖNMEZ
PDF
 LANSOPRAZOLE BAĞLI ANAFLAKTİK ŞOK: OLGU SUNUMU
  Hasan Hüsnü Yüce
PDF
 ARTROGRİPOZİS MULTİPLEKS KONJENİTA’LI BİR OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ
  uğur göktaş, HACI YUSUF GÜNEŞ, İSMAİL KATI, LOKMAN SOYORAL, HASAN HÜSNÜ YÜCE, ABDULMENAP GÜZEL
PDF
 CİLT METASTAZLI AGRESSİF SEYİRLİ BİLATERAL METAKRON MEME KANSERLİ OLGUDA ELEKTRON TEDAVİSİ; OLGU SUN
  Yılmaz Tezcan, Mehmet Koç, Hikmettin Demir
PDF
 Opere Edilmeden Erişkin Yaşa Ulaşan Nadir Bir Konjenital Kalp Hastalığı: Tek Ventrikül
  Kenan Demir, Hakan Akıllı
PDF
 BRONŞİOLİTİ TAKLİT EDEN YABANCI CİSİM (TERMİYE) ASPİRASYONU OLGU SUNUMU
  Doç.Dr.Ruhuşen Kutlu, Gülseren Pamuk
PDF
 KARACİĞER VE CİLT HEMANJİOMU İLE BİRLİKTE OLAN BİR SPLİT HAND-FOOT MALFORMASYONU OLGUSU
  Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Sabahattin Ertuğrul, Hasan Koç, Rahmi Örs
PDF
 TOTAL DARALMAYA NEDEN OLAN MYOKARDİYAL KAS BANDI: VAKA SUNUMU VE KISA GÖZDEN GEÇİRME
  Zeynettin Kaya, Kenan Demir , Mehmet Alparslan Küçük, Hasan Kara
PDF
 Böbrek Yetmezliği Hızla Düzelen Bir İmmünglobülin-A Nefritli Vaka; Kreatinin 10.2 mg/dl
  Bülent Ataş, Hacı Hasan Esen, Hüseyin - Altunhan
PDF