ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 28, Sayı 1 (2012) Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 SAĞLIK BAKANLIĞI GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANELERİNDE PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SORUNLARI
  Mehmet Taşkın Eğici, Sedat ALTIN
PDF
 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PARVOVİRUS B19 ANTİKORLARININ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
  Hatice Türk Dağı, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Özdemir, Metin Doğan, Osman Tüfekçi, Seher Küçüksaraç, Bülent Baysal
PDF
 Bipolar-I Bozukluğu Olan Hastalarda Klinik Özellikler ile Hastalığın Seyri Arasındaki İlişki
  İbrahim Fatih Karababa, Erdinç Çiçek, İsmet Esra Çiçek, Fatih Kayhan, Rüstem Aşkın
PDF
 SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMA ONARIMINDA KULLANILAN İKİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
  MUSA AĞRIŞ, murat öncel, VELİ GÖKÇE
PDF
 MALİGN HASTALARDA İNTRAVENÖZ PORT KULLANIMLARI: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM
  Mehmet Ali Kaygın, Özgür Dağ, Mustafa Güneş, Mutlu Şenocak, Bilgehan Erkut
PDF
 VASKÜLER KAPATMA CİHAZININ GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ OLGULARINDA KULLANIMI: 4 YILLIK TECRÜBE
  Orhan Özbek, Osman Koç, Fatih Keskin, Ahmet Küçükapan, İbrahim Güler, Alaattin Vural
PDF
 ÖZOFAGUS ATREZİLİ OLGULARLA İLGİLİ 20 YILLIK DENEYİM
  Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık
PDF
 Beta-talasemi majorlu %uFFFDuk hastalarda karotis intima media kal%uFFFD%uFFFDe paroksanaz aktivitesi
  Hasan Çeçe, Alpay Çakmak, Sema Yıldız, Ekrem Karakaş, Ömer Karakaş, İsmail TORU , Ahmet Koç
PDF
 Analysis of Vitamin B12 Levels of 289 Patients at a Neurosurgery Outpatient Clinic
  Fatih Ersay Deniz, Fikret Özuğurlu, İlker Etikan, Muzaffer Katar, Gülgün Yenişehirli, Metin Özdemir
PDF
 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Grup Çocukta Anksiyete Bozukluklarının Sıklığı
  Ayhan Bilgiç
PDF
 OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMLU KADIN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Kürşat Uzun, Şebnem Yosunkaya, Turgut Teke, Emin Maden, Zuhal Yavuz, Levent Kart
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI’INDA (KOAH) PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIMI
  safiye özkan
PDF
 MULTİPL SKLEROZ VE KOGNİTİF BOZULMA
  Zehra Akpınar, zahide betül gündüz
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 BİRİNCİ TRİMESTERDE HERPES GESTATİONİS SAPTANAN İKİZ GEBELİK
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Fatma Yazıcı, Dilay Gök, Alaa S Mahmoud, Ali Acar
PDF
 PSÖDOMİKSOMA PERİTONEİ’YE NEDEN OLMUŞ APENDİKS MUKOSELİ
  murat çakır, tevfik küçükkartallar, ahmet tekin
PDF
 İskeletsel Sınıf III Açık Kapanışa Sahip Bir Olgunun Ortodontik-Cerrahi Tedavisi
  Faruk Ayhan Başçiftçi, Zehra İleri, Reha Yavuzer
PDF
 Nadir Bir Akut Batın Nedeni;Dev Over Kisti
  Ali Kagan Coskun, İbrahim Alanbay, Zafer Kilbas, Tahir Ozer, Taner Yigit, Orhan Kozak, Turgut Tufan
PDF
 V. JUGULARİS İNTERNA KANÜLASYONU SIRASINDA OLUŞAN SEREBRAL İNFARKT
  mustafa nuri deniz
PDF
 MELKERSSON ROSENTHAL SENDROMU: FASİYAL ÖDEMLİ OLGU
  yavuz atar
PDF
 HER İKİ UÇTAN TÜMÖR OBSTRÜKSİYONUNA BAĞLI GELİŞEN KAPALI SEGMENT TIKANIKLIĞI: İki Olgu Sunumu.
  MEHMET ERİKOĞLU, GÜRCAN ŞİMŞEK
PDF
 İntraserebral Kalsifikasyonlar: Olgu Sunumları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. Said Berilgen, Metin Balduz
PDF
 Hepatik Arter Anevrizması: US bulguları
  Sinan Tan
PDF