ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 27, Sayı 4 (2011)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLERDEKİ CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
  Mehmet Yeniterzi, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Gamze Sarkılar, raşit önoğlu, Mücahit Demirtaş, Bülent Oran, Ali Sarıgül
PDF
 Perikardiyal Efüzyon Tedavisinde Subksifoidal Tüp Drenajı
  yüksel dereli, ramis özdemir, musa ağrış, nihan kayalar, kemalettin hoşgör, ali suat özdiş
PDF
 Tükrük Bezi Tümörleri : 110 Olgunun Histopatolojik Analizi
  yavuz atar, İlhan Topaloğlu, Abdullah Onur Göksel
PDF
 EPİFORALI HASTALARIN TANISINDA KULLANILAN TESTLERİN TANISAL DEĞERİ
  Can Demir, Nazmi Zengin, Güngör Taştekin
PDF
 Ürolojik cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ½ seroprevalansı
  tülin demir, Mustafa Gürkan Yenice, Kubilay Sarıkaya
PDF
 SPERM HAZIRLAMA TEKNİKLERİNİN FERTİLİZASYON SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Tahsin Murad Aktan , Gökhan Cüce, Emine Aksoy, Selçuk Duman , Hüseyin Görkemli
PDF
 YAŞIN VE CİNSİYETİN İNSAN EPİDERMİS KALINLIĞINA VE MELANOSİT SAYISINA OLAN ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK Y
  BURCU GÜLTEKİN, Aydan Canbilen
PDF
 Periferik arter hastalığı yaygınlığıyla aterosklerotik risk faktörleri arsında ilşki
  ömer şatıroğlu, mehmet bostan, yüksel çiçek, mustafa çetin, engin bozkurt
PDF
 TRAVMATİK TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARININ ARTROSKOPİK BANKART TAMİRİ İLE FONKSİYONEL SONUÇLARI
  Egemen Altan, Müjdat Adaş, Murat Tonbul, Osman Orman, Ömer Özel
PDF
 Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Disfonksiyonunun Renkli Doppler Ultrasonografi bulgula
  gulperi celik, Nurullah Dogan
PDF
 Otistik Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Kolesterol Düzeyleri
  Sabri Hergüner, Arzu Hergüner
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Gebelikte Travmaya Yaklaşım
  Yrd.Doç.Dr.Kazım Gezginç, Halime Göktepe
PDF
 NEONATAL HEMOKROMATOZİS
  Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 METASTAZI TAKLİT EDEN SERVİKAL LENF NODLARI: MEME KANSERLİ BİR OLGU
  Buğra Kaya, Doç.Dr.Oktay Sarı, Orhan Özbek
PDF
 ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI PÜR MİTOKONDRİAL MİYOPATİ
  EMRAH AYTAÇ
PDF
 TRAVMADAN 15 YIL SONRA TANI ALAN GÖZ İÇİ YABANCI CİSMİ: OLGU SUNUMU
  Ekrem Kadıoğlu, Şaban Gönül, Hasan Basri Velioğlu
PDF
 TOTAL GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN ANASTOMOZ KAÇAĞININ ENDOSKOPİK ONARIMI: MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIM
  Mustafa Şahin, Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yılmaz, Fahrettin Acar, M. Ertuğrul Kafalı
PDF
 Yetişkinde ince barsak invajinasyonu:Vaka sunumu
  Fatıma Bilgin, Özhan Özcan, Mustafa Dönmez, Erdem Şentatar, Erhan Ayşan, Arslan Kaygusuz
PDF
 ERKEK GENİTAL SELF-MUTİLASYON: BİR PSİKOTİK BOZUKLUK OLGUSU
  Bilge Burçak Annagür, Lut Tamam
PDF
 Çocukta distal falanks tabanın Seymour kırığı
  murat kayıpmaz
PDF
 ÇOCUK HASTADA ACTİNOMYCES NAESLUNDİİ POZİTİF ATROFİK RİNİT: OLGU SUNUMU
  Recep Keşli, Yusuf Baran, Sermin Selver Serinkaya, Pınar Karabağlı, Mesut Sabri Tezer
PDF
 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNE BAĞLI ÇOK NADİR BİR GÖĞÜS AĞRISI SEBEBİ; KOSTOKONDRİT
  Turgut Teke, Kemal Erol, Emin Maden, Ali Sallı, Kürşat Uzun
PDF