ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 27, Sayı 3 (2011)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 GEBELİK ESNASINDA ADNEKSİYAL KİTLELERE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Metin Çapar
PDF
 Psöriyazisli Hastalarda Helikobakter Pylori Enfeksiyonu Sıklığı ve Hastalık Aktivitesi Arasındaki İl
  Özlem Ekiz, Filiz Canpolat, Fuat Ekiz, İlhami Yüksel, Şahin Çoban, Ömer Başar, Elife Erarslan, Osman Yüksel
PDF
 MİDE ve KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA CHİTİN’İN BÖBREK ve KARACİĞER FONKSİYONLARINA ETKİSİ
  M. Ertuğrul Kafalı, Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Alptekin, Hüsamettin Vatansev, Fahrettin Acar, Hüseyin Yılmaz
PDF
 KONVANSİYONEL KORONER ANJİOGRAFİDE İZOLE TEK KORONER ARTER ANOMALİSİ SIKLIĞI
  Nurcan Başar, İbrahim Akpınar, Osman Turak, Mahmut Mustafa Ulaş, Gökhan Lafçı , Ahmet İşleyen, Özgül Malçok Gürel, Ayşenur Ekizler, Kumral Çağlı, Halil Lütfü Kısacık
PDF
 SOLUNUM YETMEZLİKLİ GELİŞEN KOAH’LILARDA NON-İNVAZİV VENTİLASYONUN BNP VE TROPONİN ÜZERİNE ETKİSİ
  Turgut Teke, Emin Maden, Aysel Kıyıcı, Durdu Mehmet Yavşan, Hüseyin Çiçek, Kürşat Uzun
PDF
 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN SON DÖNEM HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Levent Kart, Levent Kart, Muhammed Emin Akkoyunlu, Yasemin Akkoyunlu, Murat Sezer, Fatmanur Karaköse, Hatice Ozçelik, Turan Aslan
PDF
 KANSERLİ HASTALARDA DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Doç.Dr.Ruhuşen Kutlu, Prof. Dr. Selma Çivi, Melih Cem Börüban, Ayşe Demir
PDF
 Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Analizi
  Mine Şahingöz, Nazmiye Kaya
PDF
 ASTIMLI HASTALARDA TÜBERKÜLİN TESTİNİN DUYARLILIĞI
  soner demirbaş
PDF
 PEPTİK ÜLSER PERFORASYONUNDA DEĞİŞEN CERRAHİ YÖNTEMLER
  murat çakır, ahmet tekin, tevfik küçükkartallar
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 KRONİK İNFLAMATUAR ORTA KULAK PATOLOJİLERİNİN KOMPLİKASYONLARI
  Suat Keskin, Zeynep Keskin, Sinan Tan
PDF
 ANNULATE LAMELLA: yapısı ve fonksiyonları
  BURCU GÜLTEKİN, AYDAN CANBİLEN
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 OLANZAPİN İLE TEDAVİ EDİLEN BİR MONOSEMPTOMATİK HİPOKONDRİYAK PSİKOZ OLGUSU
  Bilge Burçak Annagür
PDF
 TEK TARAFLI RENAL AGENEZİ VE TEK TARAFLI HEMATOMETRANIN EŞLİK ETTİĞİ BİR UTERUS DİDELFUS OLGUSU
  Yrd.Doç.Dr.Osman Balcı, Fatma Yazıcı, Alaa S Mahmoud, Metin Çapar
PDF
 KÜNT BATIN TRAVMASI SONRASI GELİŞEN DİYAFRAM RÜPTÜRÜ: İKİ OLGU SUNUMU
  Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Alptekin
PDF
 SAKROİLİAK EKLEM TUTULUMU İLE SEYREDEN ALKALEN FOSFATAZIN NORMAL OLDUĞU BİR PAGET HASTASI
  Yunus Ugan, Mehmet Şahin, Şevket Ercan Tunç, İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, İrem Arı
PDF
  TRANSARTERİYEL KEMOEMBOLİZASYON ÖNCESİ HEPATİK ARTERİYEL DEĞERLENDİRMEDE MULTİDEDEKTÖR BT’NİN YERİ
  Mustafa Koplay, İhsan Yüce, Mecit Kantarcı
PDF
 Perianal Akıntının ender bir nedeni; Unutulmuş cerrahi drenler
  Murat Kapan, Akın ÖNDER, İlhan Taş, Tarık Sırça, Hekim Kuzu, Abdullah Oğuz
PDF
 POLİSİTEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: İDİYOPATİK PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON
  Asiye Kanbay, Hakan Büyükoğlan, Nezihe Özdoğan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, İnci Gülmez, Ramazan Demir
PDF