ARŞİV -   No 2 (2009)
İçindekiler
Başlık
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırmalar
Başlık/Yazarlar
PDF
 Üreteropelvik Obstrüksiyon Operasyonu Sonrası Kateterli Hastalarda Kullanılan Koruyucu Antibiyotiklerin Etkilerinin Araştırılması
 M. Yurtçu, S. Bilban, T.K. Şahin, E. Günel
PDF
 Kronik Sinüzit Olgularında Lateral Nazal Duvar Anatomik Varyasyonlarının Rolü
 M. A. Eryılmaz, F. Yöndemli, K. Arbağ, İ. Ö. Uysal
PDF
 Engellilerin Engellilikleri Dışındaki Sağlık Sorunları
 Y. Durduran, S.Bodur
PDF
 Viral Enfeksiyon Ajanları ile Sık Hastalanan Çocukların Sitokin Durumunun Değerlendirilmesi
 M.Kerimova
PDF
 Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi ve Bikanaliküler Silikon Tüp Entübasyonu
 A.Karalezli, M.Borozan, Ö Topal, S.Erbek, Y.A. Akova
PDF
Olgu Sunumları
Başlık/Yazarlar
PDF
 Goldenhar-Gorlin Sendromlu Vakada Hava Yolu Yönetimi
 İ.Kara, S. Özmen, C. Karaoğlu
PDF
 Nadir Bir Skrotal Anomali: Epididimin Adenomatoid Tümörü
 M.M. Pişkin, S. Güven, E. Topbaş, H. Toy, Ö. Kılıç, M. Kılınç
PDF
 Refsum Hastalığında Anestezi Uygulaması
 Ş.Arıcan, H. Borazan, E. Kutlu, Ş. Otelcioğlu
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Perimenopozal Sıcak Basmasında Hormonal ve Hormonal Olmayan Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları
 M. Demirgöz, N.H. Şahin
PDF
 Asimetrik Dimetilarjinin ve Klinik Önemi
 S.Erdem, A. Ünlü
PDF