ARŞİV -   No 1 (2009)
Başlık/Yazarlar
PDF
 ARI ZEHİRİNİN KARDİYOTOKSİK ETKİSİ: İN VİTRO ÇALIŞMA
 Murat Ayaz1, Hülagu Barışkaner2, Hatice Baysal2,Yusuf Küçükbağrıaçık1
PDF
 DENEYSEL AKUT ÜLSERATİF KOLİT MODELİNDE infliksimab ve allopurinol’ün ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Fatih Mehmet AVŞAR1, Oğuz Uğur AYDIN2, Mustafa ŞAHİN3, Sezai AYDIN4, Hatice PAŞAOĞLU5, Ünsal HAN6
PDF
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARLA İLGİLİ TUTUMLARI VE DENEYİMLERİ*
 Nazan KARAOĞLU1, Muzaffer ŞEKER1, Said BODUR2
PDF
 FARKLI DEKSMEDETOMİDİN İNFÜZYON HIZLARININ DESFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU REHBERLİĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
 İnci KARA1, Cemile Öztin ÖĞÜN2
PDF
 PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG) DENEYİMLERİMİZ: 68 OLGU NEDENİ İLE
 Jale Bengi ÇELİK1, Çiğdem SİZER1, Alper YOSUNKAYA1, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR2
PDF
 PERİPORTAL KARACİĞER VE MULTİORGAN TUTULUMU OLAN BURKITT LENFOMA OLGUSU
 Leman Günbey KARABEKMEZ1, Demet KIREŞİ1, Yavuz KÖKSAL2
PDF
 FETUS PAPİRASEUS; ÖNEMİ NEDİR? (GÖRÜNTÜSÜ MÜ, SEBEBİ Mİ?)
 H.Levent KESKİN, Işık ÜSTÜNER, Serdar KAYA, Serpil AYDOĞMUŞ, Emine ÇELEN, A.Filiz AVŞAR
PDF
 TİYOTROPİYUMUN OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
 Tanseli GÖNLÜGÜR1, Uğur GÖNLÜGÜR2
PDF