ARŞİV -   No 4 (2008)
Başlık/Yazarlar
PDF
 KRONİK ÖKSÜRÜKLÜ ÇOCUKLARDA FLEKSİBLE BRONKOSKOPİ BULGULARI
 Sevgi Pekcan, Mehmet Köse, Nural Kiper Ayşe Tana Aslan, Nazan Çobanoglu, Özge Aydemir, Ebru Yalçın
PDF
 DOĞUM ANALJEZİSİNDE EPİDURAL VE KOMBİNESPİNAL-EPİDURAL ANALJEZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 Hatice KÖSTEKCi, Sema TUNCER, Ruhiye REİSLİ, Şeref OTELCiOĞLU
PDF
 ENTÜBASYONDA OLUSAN HEMODİNAMİK YANITIN ÖNLENMESİNDE ESMOLOL VE FENTANİLİN ETKİNLİKLERİNİN KARSILASTIRILMASI
 Hale BORAZAN, Tuba Berra ERDEM, Şeref OTELCİOĞLU
PDF
 KARACİGER REZEKSiYONLARINDA LiGASURE YARDIMLI UYGULAMALARIMIZ
 Ahmet TEKİN, Adil KARTAL, Tevfik KÜCÜKKARTALLAR, Celalettin VATANSEV, Faruk AKSOY, Şakir TEKİN,Metin BELVİRANLI
PDF
 İNFLAMATUAR KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK + ANTİİNFLAMATUAR ve ANTİBİYOTİK + ALFA-BLOKER TEDAVİLERİNİN PLASEBO İLE KARŞILAŞTIRILMASI
 Mustafa Okan İSTANBULLUOĞLU*, Recai GÜRBÜZ, Selçuk GÜVEN, Mehmet Mesut PİŞKİN, Mehmet KILINÇ
PDF
 GEÇİCİ NÖROLOJİK BULGULAR, BASAGRISI VE BOS LENFOSiTOZU-HaNDLE SENDROMU
 Ebru Apaydın DOĞAN, Figen Bayramoğlu GÜNEY, Emine GENÇ, Muzaffer MUTLUER, Nurhan İLHAN
PDF
 DEV KARACİGER HEMANJiOMUNDA ANESTEZi UYGULAMASI*
 Ahmet TOPAL, Aybars TAVLAN, Atilla EROL, Mehmet Selçuk ULUER, Şeref OTELCİOĞLU
PDF
 KARDiYOVASKÜLER YASLANMA
 M. Akif DÜZENLİ, Kadriye ZENGİN
PDF