ARŞİV -   No 4 (2007)
Başlık/Yazarlar
PDF
 PERKÜTAN BÖBREK BİYOPSİSİ UYGULANAN 78 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK AÇIDAN DEGERLENDiRiLMESi
 Harun PERU, Ahmet Midhat ELMACI, Cüneyt KARAGÖL, Fatih KARA,
PDF
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BASVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPATİT B SIKLIĞI
 Vesile Meltem ENERGiN, Şefika ELMAS, Ahmet SERT
PDF
 ÇOCUKLARDA PERiNE VE PERiÜRETRADAKi AEROB BAKTERi KOLONiZASYONU ÜZERiNE SACCHAROMYCESS BOULARDii’NiN ETKiSi
 Derya ÇİMEN, Ahmet ÖZEL, Sevim KARAASLAN, Emel TÜRK ARIBAŞ
PDF
 BÖBREK ALT KALİKS TASLARININ TEDAVİSİNDE VE TEKRAR TAS OLUSUMUNDA KISMi NEFREKTOMiNiN ROLÜ
 Mehmet KILINÇ, Mehmet BALASAR, Selçuk GÜVEN, Mehmet ARSLAN, Kadir YILMAZ, Alpay SÜMER
PDF
 AMELİYAT SONRASI KARIN İÇİ YAPIŞIKLIKLARIN ÖNLENMESİNDE CHITIN’İN ETKİNLİĞİNİN DİĞER ADEZYON BARİYERLERİ İLE KARSILAŞTIRILMASI
 Mustafa ŞAHİN, Murat ÇAKIR, F.Mehmet AVŞAR,Ahmet TEKİN, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Mehmet AKÖZ
PDF
 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ
 İlhan SEZER, Hilal KOCABAŞ
PDF