DERGİ HAKKINDA

İlk olarak 1984 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059) (ISSN: 1017-6616), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi'nin bağımsız, çift kör, hakemli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Derginin sayılarına tam erişim aşağıdaki adresten temin edilebilir.

http://www.selcuktipdergisi.org

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) dünya genelinden yayınları kabul etmektedir. Yayınlar en az iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkçe ve/veya İngilizce makaleleri yayınlar, dergi içeriklerine ücretsiz erişim sağlar (Open Access) ve yazarların makalelerin son kabul edilmiş halini OAI uyumlu kurumsal / konu bazlı bir havuzda kendi arşivleyebilmelerine izin verir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan bir kitleye yönelik çok disiplinli bir dergidir.

Etik Kurallara Uygunluk

Derginin yayın ve yayın süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi  (International Committee of Medical Journal Editors) (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (World Association of Medical Editors) (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors) (CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics) (COPE) ), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (European Association of Science Editors) (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) (NISO) yönergelerine uygun olarak şekillendirilmiştir.

Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Selçuk Tıp Dergisi’nde intihal programı kullanılmaktadır. Akademik atıf sınırını aşan benzerlik taşıyan makaleler ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm çalışmalarda etik kurul onayı gerekmektedir ve bu onamın belgelendirilmesi yazıların yayınlanmasında esas teşkil edecektir.

Tüm çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyi ve onayı bildirilmelidir. Çalışmada veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı bildirilmelidir. Çalışmada varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir.

Yazarlardan Selçuk Tıp Dergisi’nde yayımlanacak makaleleri için herhangi bir ödeme istenmez.

Bütün makaleler editor ve yayın kurulu tarafından üç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.

 Dergi Amaç ve Kapsamı

Selçuk Tıp Dergisi amacı, genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak deneysel çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanmasıdır.

Selçuk Tıp Dergisi, sağlık bilimlerindeki tüm etik yönergelere uygun olarak hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu bildirileri, derleme makaleleri, teknik notlar ve editöre mektupları yayınlamaktadır.